Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať

Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica

Štatistiky

DARCOVSKÁ AKTIVITA SR 2023

Mŕtvi darcovia 2023/ jednotlivé TC

Celkom

*PMP

TC Banská Bystrica

13

13

TC Bratislava

22

11

TC Martin

11

12,7

TC Košice

22

13,7

Spolu

68

12,5

*PMP – prepočet na milión obyvateľov

TRANSPLANTAČNÁ AKTIVITA SR 2023

Transplantácie orgánov 2023/ jednotlivé TC

Celkom

TC Banská Bystrica

Transplantácia pečene

40

Transplantácia obličiek

26

NÚSCH Bratislava

Transplantácia srdca

18

NÚDCH Bratislava

Transplantácia srdca

0

TC Bratislava

Transplantácia obličiek

34

TC Martin

Transplantácia obličiek

24

TC Košice

Transplantácia obličiek

46

Spolu

Transplantácie orgánov

188

 

DARCOVSKÁ AKTIVITA SR 2022

Mŕtvi darcovia 2022/ jednotlivé TC

Celkom

*PMP

TC Banská Bystrica

14

14

TC Bratislava

23

11,5

TC Martin

23

26,7

TC Košice

11

6,8

Spolu

71

12,9

*PMP – prepočet na milión obyvateľov

TRANSPLANTAČNÁ AKTIVITA SR 2022

Transplantácie orgánov 2022/ jednotlivé TC

Celkom

TC Banská Bystrica

Transplantácia pečene

43

Transplantácia obličiek

30

NÚSCH Bratislava

Transplantácia srdca

18

NÚDCH Bratislava

Transplantácia srdca

2

TC Bratislava

Transplantácia obličiek

47

TC Martin

Transplantácia obličiek

34

TC Košice

Transplantácia obličiek

43

Spolu

Transplantácie orgánov

217

Zdroj: NTO – NÁRODNÁ TRANSPLANTAČNÁ ORGANIZÁCIA BRATISLAVA