Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať

Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica

Budúcnosť transplantácií pankreasu v SR

Cieľom transplantačného centra v Banskej Bystrici  je obnovenie programu transplantácií pankreasu.