Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať

Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica

Ochorenia pankreasu

DM 1. typu – je metabolické ochorenie, ktorého hlavným prejavom je hyperglykémia ( vysoká hladina cukru v krvi). Vzniká v dôsledku absolútneho nedostatku inzulínu. Príčinou jeho vzniku je deštrukcia B- buniek pankreasu autoimunitným procesom. Je to chronické ochorenie, ktoré vedie k poškodeniu funkcie mnohých orgánov. Najčastejšie komplikácie súvisia s postihnutím ciev a delíme ich na mikrovaskulárne (retinopatia, nefropatia, neuropatia) a makrovaskulárne (ischemická choroba srdca, mozgu a dolných končatín). Pre pacientov s DM-1 sú charakteristickejšie mikrovaskulárne komplikácie. DM – 1 významne zvyšuje morbiditu, mortalitu a zhoršuje kvalitu života pacientov. Vyskytuje sa asi u 10-15% z celkového počtu pacientov s diabetes mellitus. Častejšie sa manifestuje v detstve a u dospievajúcich, môže sa však rozvinúť v ktoromkoľvek veku.