Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať

Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica

Samotná transplantácia

Chýbajúcu sekréciu inzulínu možno nahradiť aj transplantáciou celého pankreasu alebo len transplantáciou izolovaných Langerhansových ostrovčekov . Pankreas sa transplantuje len vo vybraných indikáciách, kde očakávaný prínos transplantácie výrazne prevyšuje potenciálne riziká. Transplantácia pankreasu zvyčajne umožňuje okamžité ukončenie inzulínovej liečby a uvoľnenie diabetickej diéty. Glykémie sú zvyčajne v úplne normálnom rozmedzí.

Možnosti transplantácie pankreasu

  1. Kombinovaná transplantácia obličky a pankreasu

– hlavným benefitom po kombinovanej transplantácii pankreas-oblička je zníženie mortality a zlepšenie kvality života, ktorá súvisí s tým, že je pacient oslobodený od monitorovania glykémie, inzulínovej liečby a dialýzy. Súčasne znižuje riziko rozvoja a progresie diabetickej retinopatie a neuropatie. Všetci potenciálni príjemcovia musia podstúpiť vyšetrenia za účelom vylúčenia závažných kardiovaskulárnych ochorení, aktívnych infekcií, periférnych vaskulárnych ochorení a onkologických ochorení. Cieľom týchto vyšetrení je minimalizovať riziko závažných komplikácií a to nielen počas operácie, ale aj v pooperačnom období.

  1. Transplantácia pankreasu po transplantácii obličky

– u pacientov, ktorí podstúpili úspešnú transplantáciu obličky, ale naďalej trpia progresívnymi diabetickými komplikáciami, alebo zhoršujúcou sa kontrolou glukózy, je možná následná transplantácia pankreasu.

  1. Transplantácia samotného pankreasu

-transplantácia izolovaného pankreasu sa vykonáva menej často. Je vhodná pre pacientov, ktorí majú diabetes mellitus 1. typu a počas liečby inzulínom trpia takzvanou poruchou rozpoznania hypoglykémie