Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať

Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica

Ochorenia pečene

Dôvodom transplantácií pečene sú najčastejšie chronické nezvratné ochorenia pečene v poslednom štádiu, alebo náhle pečeňové zlyhania vznikajúce na rôznom podklade. Samotnú transplantáciu pečene možno tiež za striktných podmienok zvážiť i u pacientov s prítomnosťou hepatocelulárneho karcinómu, určitého nádorového ochorenia a postihnutia pečene v skorom štádiu záchytu.

 

K poškodeniu pečene môžu viesť :

 

  • Metabolické ochorenia – porucha súvisiaca s nadmerným ukladaním medi alebo železa v pečeni, Hemochromatóza (nadmerné ukladanie železa v pečeňových bunkách), alebo Wilsonova choroba (nadmerné hromadenie medi v pečeni.
  • Autoimunitné ochorenia postihujúce pečeň a žlčové cesty – primárna biliárna cirhóza, primárna sklerotizujúca cholangitída, autoimunitné hepatitídy.
  • Infekčné ochorenia – najmä hepatitída C a B.
  • Toxické poškodenie pečene – v dôsledku predávkovania liekmi, užívania drog, alkoholu, otráv jedlom či rastlinnými jedmi a iných.
  • Dlhotrvajúce nadmerné hromadenie krvi v žilovom riečisku pečene pri trombóze pečeňových žíl.
  • Iné chronické ochorenia pečene – stukovatenie pečene, ochorenia pečene vychádzajúce zo žlčových ciest.
  • Poškodenie pečene nejasnej príčiny – kryptogénne.
 

Vo všeobecnosti možno ochorenia pečene vedúce k jej zlyhaniu rozdeliť na rýchlo prebiehajúce- akútne, a na ochorenia s dlhším časom rozvoja- chronické.

 

Akútne pečeňové postihnutie

Akútne pečeňové zlyhanie je vážny a život ohrozujúci stav vznikajúci na rôznom podklade (vírusové hepatitídy, toxické poškodenie pečene rôznych príčin a iné), ktorému nepredchádza obdobie dlhotrvajúceho ochorenia pečene. Transplantácia pečene je v takýchto prípadoch často jedinou terapeutickou možnosťou.

 

Chronické ochorenie pečene

Samotná pečeň disponuje výbornou schopnosťou regenerácie. Pokiaľ sú však jej rezervy vyčerpané, pečeňové tkanivo a jeho bunky odumierajú. Súčasťou procesu hojenia je nahradenie plnohodnotného parenchýmu pečene menejcenným a chaoticky usporiadaným jazvovitým/spojivovým tkanivom. Ide o takzvanú fibrotizáciu. Ak táto ďalej progreduje, môže dôjsť k rozvoju nezvratného poškodenia pečene. Takáto premena pečeňového tkaniva na menejcenné jazvovité tkanivo je tiež známa pod pojmom cirhóza. Ide o chronické a progredujúce ochorenie pečene, ktorého najčastejším podkladom u dospelej populácie sú chronické hepatitídy, sklerotizujúca cholangitída, primárna biliárna cirhóza, trombóza pečeňových žíl, dlhodobé užívanie alkoholu a iné.  Tieto štrukturálne zmeny pečeňového tkaniva vedú k ohrozeniu krvného zásobenia samotného orgánu, a k zlyhávaniu jeho základných, pre život nevyhnutných funkcií, čo v konečnom dôsledku vedie k nutnosti transplantácie.