Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať

Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica

Samotná transplantácia

Transplantácia je najefektívnejšou metódou liečby pokročilého zlyhávania niektorého zo životne dôležitých orgánov. Ide o chirurgický výkon, počas ktorého sa poškodený, alebo zlyhávajúci orgán nahradí zdravým, teda funkčným štepom od darcu. 

Samotný chirurgický výkon možno rozdeliť na 2 fázy:

  • fáza explantácie pôvodnej pečene pacienta,
  • fáza implantácie darcovskej pečene  ( graftu – štepu).                                 

 

Abdominálny prístup

Na našom pracovisku preferujeme použitie takzvaného  Makuuchiho rezu v modifikovanej forme (modifikované obrátené „J“), v prípade predchádzajúcich operácii, splenomegálie ( zväčšená slezina), respektíve iných anatomických abnormalít, indikujeme  bilaterálny subcostálny rez s predĺžením strednej čiary, ktorý Sir Roy Calne pomenoval ako rez „Mercedes“.

Po odstránení natívnej pečene  je možné  implantovať pečeňový štep.  Na prechodné obdobie dochádza k tzv. anhepatickej fáze výkonu ( fáze „bez pečene“) .

Implantácia pečeňového štepu sa  začína vytvorením  takzvaného cavocavalnej anastomózy, kedy je pečeňový štep prostredníctvom vlastnej časti vena cava inferior (dolnej dutej žile), spojený s dolnou dutou žilou   príjemcu. Následne  dochádza  k  vytvoreniu  portálnej  anastomózy   medzi  vena portae  štepu a  vena portea  príjemcu.  Po  vytvorení týchto dvoch anastomóz začína fungovať portálny  obeh.  

Následne  berúc do úvahy možné  vrodené anatomické variácie arteriálneho zásobenia pečene  konštruujeme arteriálnu anastomózu.

Poslednou fázou je  rekonštrukcia žlčových ciest  realizovaná buď ako štandardná end-to- end anastomóza, alebo v prípade potreby (v závislosti od anatomických pomerov a základného ochorenia pacienta),  volíme použitie Roux-en-Y  hepatojejunostómie (žlčové cesty sú v tomto prípade  priamo napojené na   časť  tenkého čreva – jejunum)

Prietoky arteriálnej a portálnej anastomózy  verifikujeme  objektívne  už počas operácie pomocou  prístroja Medistim. Po dôslednej hemostáze a  zavedení drénov  uzatvárame brušnú dutinu štandardným spôsobom.