Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať

Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica

Ochorenia obličiek

V dnešnej dobe tvoria veľké množstvo pacientov práve pacienti s chorobami obličiek. Každým rokom ich počet narastá. Dôvodom  je starnutie populácie, ale aj včasné podchytenie pacientov pri používaní modernejších diagnostických postupov. Aj napriek vhodne manažovanej liečbe  však časť  týchto pacientov dospeje do štádia terminálneho obličkového ochorenia.  

V pravidelnej hemodialyzačnej liečbe v Slovenskej republike je najpočetnejšia skupina pacientov s poškodením obličiek cukrovkou. Nasledujú pacienti s chronickou glomerulonefritídou a chronickou tubulointersticiálnou nefritídou, ďalej pacienti s polycystickou chorobou a poškodením obličiek hypertenziou ,  zvyšok  tvoria ostatné  ochorenia.

Pre pacientov, ktorí dospejú do terminálneho štádia obličkového ochorenia existujú dva druhy liečby. Prvou možnosťou, tou pravdepodobnejšou, je začatie chronického dialyzačného programu. Pacienta môžeme dialyzovať buď peritoneálnou dialýzou alebo hemodialýzou. Celkovo je na Slovensku okolo 4000 pacientov v pravidelnej dialyzačnej liečbe. Táto liečba zlepšuje kvalitu života a predlžuje  prežívanie pacientov.  Prevažná väčšina pacientov  v našej republike je zaradená do hemodialyzačného programu. Druhou  možnosťou je  transplantácia obličky.