Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať

Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica

Po transplantácii

Pacienti sú po prepustení sledovaní na našej ambulancii pre transplantáciu obličiek.  V úvode sú kontroly častejšie, neskôr sa čas kontroly postupne predlžuje, a po roku, v prípade stabilizovanej funkcie transplantovanej obličky je kontrola raz za 3 mesiace.

Pokiaľ dôjde k zhoršeniu funkcie štepu alebo k zhoršeniu stavu pacienta, ktoré súvisí s transplantáciou obličky, je pacient hospitalizovaný v našej nemocnici – najčastejšie na Nefrologicko – transplantačnom oddelení a komplexne riešený.

Pre pacientov sú taktiež dostupné edukačné materiály,  kde sa pacienti dozvedia ako žiť s transplantovanou obličkou.