Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať

Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica

Samotná transplantácia

Transplantácie orgánov patria určite medzi najväčšie pokroky a objavy ľudstva v dvadsiatom storočí. Transplantácia obličky predstavuje metódu voľby liečby pacientov s terminálnym zlyhaním obličiek, ktorá je spojená s dlhším prežitím pacientov a ponúka lepšiu kvalitu života v porovnaní s dialyzačnými metódami

Pacient, ktorý je zaradený do dialyzačného programu je po posúdení vhodnosti zaradený na čakaciu listinu za účelom transplantácie obličky. Na čakaciu listinu na transplantáciu obličky zaraďuje pacientov ošetrujúci  nefrológ po konzultácii s lekárom  transplantačného centra. Pred vlastným zaradením je potrebné vykonať celý rad rôznych vyšetrení, ktoré sú potrebné na to, aby transplantácia prebehla úspešne.

Na Slovensku sa ročne uskutoční približne 160 až 170 transplantácií obličiek. V porovnaní s vyspelým svetom je to však malé množstvo vykonaných transplantácií, optimálne by bolo zvýšiť tento počet približne o 30 až 50 %. Celkovo bolo na  Slovensku do polovice roka 2022 vykonaných dohromady  4216 transplantácií obličiek. Na čakacej listine sa priemerne nachádza okolo 300 pacientov. Obličky, ktoré sú transplantované pacientom zaradeným na čakaciu listinu pochádzajú od kadaveróznych darcov, alebo od žijúcich darcov. Je možné vykonať aj tzv. preemptívnu transplantáciu obličky. Jedná sa o transplantáciu obličky od žijúceho darcu príjemcovi tesne pred zaradením do dialyzačného programu. Je to veľmi výhodná forma transplantácie, avšak náročnejšia  z hľadiska dostatočnej prípravy a vhodného načasovania.