Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať

Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica

Štruktúra centra

 Transplantačné centrum pri FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica sa venuje transplantáciám orgánov (obličky, pečeň, pankreas), a odberovému programu orgánov, bez ktorého by program nemohol fungovať. Transplantačné centrum je veľmi dobrým príkladom multiodborovej spolupráce.

Schéma: TC FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Ústrednou zložkou centra je Oddelenie odberu orgánov a transplantačných databáz. Toto pracovisko koordinuje celý program transplantácií. Okolo tohto oddelenia sú ďalšie kooperujúce pracoviská, ktoré sú volané k spolupráci, v prípade, že sa ich časť programu týka. Na uvedenej schéme sú uvedené hlavné pracoviská, k nim  je však potrebné pripočítať diabetológiu, hematológiu, transfúzológiu, mikrobiológiu, virológiu, patológiu, neurológiu a mnohé ďalšie. Pre predstavu, pri programe transplantácie pečene, ktorá je spolu s transplantáciou srdca jeden z najkomplikovanejších operačných výkonov, spolupracuje viac ako 60 zdravotníkov. Tieto výkony vyžadujú najvyšší stupeň spolupráce a logistického zvládnutia celej procedúry.

Transplantačný tím

Transplantačné centrum

MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
Vedúci

vbalaz@nspbb.sk

Urologická klinika SZU
Viac informácií

Klinika transplantačnej chirurgie

MUDr. Július Janek, PhD.

Viac informácií

 

II. Interná klinika SZU

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

Viac informácií

 

HLA – laboratórium

PharmDr. Blanka Hovoričová

Viac informácií

II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny  

MUDr. Jozef Valky, PhD., CETC.

Viac informácií

Oddelenie odberov orgánov a transplantačných databáz

MUDr. Radoslav Takáč.

Viac informácií

Centrálny laboratórny komplex 

MUDr. Zuzana Bečková

Viac informácií

Oddelenie rádiológie

MUDr. Kateřina Novotná

Viac informácií

História

Transplantačné centrum pri FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici bolo zriadené na základe dekrétu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v roku 1990. Vedením centra bol poverený MUDr. Ludovít Laca, CsC. Po zvládnutí odberového programu, ktorý viedol vtedajší primár Urologického oddelenia MUDr. Milan Švec, bola v roku 1991 úspešne transplantovaná oblička od mŕtveho darcu. Na vydarený program transplantácii obličiek od mŕtveho darcu nadviazal v roku 1994 program transplantácií obličiek od živých darcov. Za tento program boli zodpovední MUDr. Eva Lacková, PhD. (nefrológ) – príprava darcov a príjemcov, MUDr. Vladimír Baláž, PhD. (urológ) – odber obličiek, a MUDr. Ludovít Laca, CsC. (chirurg)- samotná transplantácia. V roku 1997 prebehla vo FNsP F.D. Roosevelta Banská  Bystrica prvá transplantácia pečene na Slovensku. Tím tvorili MUDr. Ludovít Laca, CsC – transplantujúci chirurg, MUDr. Jozef Valky, PhD. (anestéziológia a intenzivistika) a MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. (hepatológia). Táto transplantácia znamenala rozvoj programu transplantácií pečene na Slovensku. V roku 2000 bola vykonaná prvá kombinovaná transplantácia pankreasu a obličky na Slovensku pod vedením MUDr. Františka Hampla (chirurg) a MUDr. Evy Lackovej, PhD (nefrológ). V roku 2008 bol obnovený program transplantácií pečene v Transplantačnom centre Banská Bystrica pod vedení MUDr. Františka Hampla (chirurg), MUDr. Jozefa Valkyho, PhD. (anesteziológia a intenzivistika), a MUDr. Ľubomíra Skladaného, PhD. (hepatológia). Program transplantácií pečene v našom centre úspešne pokračuje aj v súčasnosti.

Audit Transplantačného centra  FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica z roku 2016

Vedúci Transplantačného centra FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica:

1990 – 1999

profesor MUDr. Ludovít Laca, PhD.

1999 – 2020

MUDr. Eva Lacková, PhD.

2020 – súčastnosť

MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

Súčasnosť

V roku 2020 bola vykonaná modernizácia Transplantačného centra. Týmto krokom sa pracovisko zaradilo medzi moderné transplantačné centrá vo svete. Zásadným míľnikom bolo vytvorenie Oddelenia odberu orgánov a transplantačných databáz- primár MUDr. Radovan Takáč, vytvorenie Oddelenia transplantačnej anestéziológie a intenzívnej starostlivosti a tiež „odberové lôžko“ – MUDr. Eva Kušiková, PhD. Zásadným  krokom bol aj vznik Kliniky transplantačnej chirurgie pod vedením prednostu MUDr. Júliusa Janeka, PhD. Klinika má dve  oddelenia – Oddelenie cievnej chirurgie – primár MUDr. Radoslav Kminiak, PhD., a Oddelenie hepatobiliárnej a pankreatickej chirurgie – primár MUDr. Igor Slobodník. V roku 2022 bolo centrum zákonom o Optimalizácii siete nemocníc SR schválené ako jediné centrum pre transplantáciu  vnútrobrušných orgánov.

TC Banská Bystrica zabezpečuje transplantácie vnútro brušných orgánov.

Rozhodovanie o vzniku novéhho TC pre pečeň je podmienené vyčerpaním kapacity existujúceho TC pre pečeň:

1. transplantácia viac ako 15 pečení na 1 milión obyvateľov (t.j. viac ako 80 transplantácií pečene na centrum) alebo

2. utilizácia minimálne 90% odobratých pečení v Slovenskej republike.

TC pre transplantáciu pankreasu musí byť spojené s centrom pre transplantáciu obličky. Musí spĺňať MTZ a personálne podmienky pre transplantáciu pankreasu.

Rozhodnutie o zariadení TC pre transplantáciu tenkého čreva a rovnako aj pľúc bude na návrh OPS pre orgánové transplantácie, v prípade potreby tohto typu transplantácií na Slovensku.