Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať

Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica

TRANSPLANTAČNÉ CENTRUM
Transplantácie zachraňujúce život
VIDEO
TRANSPLANTAČNÉ CENTRUM
Transplantácie zachraňujúce život
VIDEO

Transplantačné centrum

Transplantácia orgánu patrí medzi život zachraňujúce výkony. Jeden darca dokáže darovaním orgánov zachrániť až sedem ľudských životov. Transplantačné centrum pri FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica sa venuje transplantáciám obličiek, pečene, pankreasu  a odberovému programu, bez ktorého by transplantácie nemohli fungovať. Transplantačné centrum je veľmi dobrým príkladom multiodborovej spolupráce.

Pečeň

Oblička

Pankreas

Odberový program

Štatistiky